RASSTANDARD

Ursprungsland / hemland Tyskland
Användningsområde Sällskapshund
FCI-Klassifikation Grupp 2, sektion  1
Bakgrund / ändamål Runt förra sekelskiftet fanns dvärgpinschern i stort antal.
Helhetsintryck
Dvärgpinschern skall vara en förminskad avbild av pinschern utan att ge ett dvärgartat intryck. Dess eleganta, kvadratiska byggnad syns tydligt under den korta släta pälsen. 

Viktiga måttförhållanden
Dvärgpinschern skall vara så kvadratisk som möjligt. Huvudets hela längd (från nosspets till nackknöl) skall motsvara hälften av ryggens längd (från manke till svansansättning).

Uppförande / Karaktär
Dvärgpinschern är livlig, temperamentsfull, självsäker och balanserad. Detta gör den till en trevlig familje- och sällskapshund.

Huvud Skallparti
Skallpartiet skall vara kraftigt och långsträckt utan starkt framträdande nackknöl. Pannan skall vara flat, utan rynkor och löpa parallellt med nosryggen.

Stop - Stopet skall vara lätt, men ändå tydligt markerat. 

Nostryffel - Nostryffeln skall vara svart och välutvecklad.
Nosparti - Nospartiet skall sluta i en trubbig kil. Nosryggen skall vara rak.
Läppar - Läpparna skall vara svarta, strama och sluta tätt intill käkarna. Mungiporna skall vara strama.Käkar / Tänder - Under- och överkäkarna skall vara kraftiga. Det fulltaliga saxbettet
skall vara kraftigt med rent vita tänder. Tuggmuskulaturen skall
vara kraftigt utvecklad utan störande kindbildning.

Ögon - Ögonen skall vara mörka och ovala. Ögonkanterna skall vara
svarta och åtliggande.

Öron - Öronen skall vara ståndöron eller hängande framåtvikta öron. De
hängande öronen skall vara högt ansatta, v-formade och öronens
inre kant skall ligga mot kinderna och vara riktade framåt mot
tinningarna. Vikningen skall vara parallell och inte ligga ovanför
skallens plan.

Hals - Halsen skall vara ädelt böjd och inte för kort. Den skall harmoniskt
och jämnt övergå i manken. Halsen skall vara torr utan
löst halsskinn eller hakpåse. Halshuden skall vara stram och
utan rynkor.Kropp
Rygglinje - Rygglinjen skall från manken slutta något bakåt.
Manke - Manken skall utgöra överlinjens högsta punkt.
Rygg - Ryggen skall vara kraftig, kort och stram.
Ländparti - Ländpartiet skall vara kraftigt. Avståndet från sista revbenet till
höften skall vara kort, varvid hunden verkar kompakt.

Kors - Korset skall vara lätt rundat och omärkligt övergå i svansansättningen.

Bröstkorg - Bröstkorgen skall vara måttligt bred, vara oval i genomskärning
och nå till armbågarna. Förbröstet skall vara markant utvecklat
genom bröstbensknappen.

Underlinje -  Flankerna skall inte vara överdrivet uppdragna utan bilda en
vackert böjd linje.

Svans - Svansen skall vara naturlig (okuperad). En svans som är formad
som en sabel eller skära eftersträvas.

Framställ - Framstället skall sett framifrån vara kraftigt, rakt och inte trångt
ställt. Underarmarna skall sedda från sidan vara raka.

Skulderblad - Skulderbladen skall ligga fast an mot bröstkorgen. Skuldrorna
skall vara väl musklade på bägge sidor om skulderbladen och nå
över bröstkotornas taggutskott. De skall vara så snedställda som
möjligt och väl tillbakalagda. Vinkeln mot horisontallinjen skall
vara ca 50 grader.

Överarm - Överarmarna skall ligga väl an mot kroppen. De skall vara kraftiga
och muskulösa. De skall vara vinklade ca 95-105 grader mot
skulderbladen.

Armbåge - Armbågarna skall ligga korrekt an och varken vara utåt- eller
inåtvridna.

Underarm - Underarmarna skall vara kraftigt utvecklade och väl musklade.
Sedda framifrån och från sidorna skall de vara fullkomligt raka.

Handlov - Handlovarna skall vara kraftiga och stadiga.
Mellanhand - Mellanhänderna skall vara kraftiga och något fjädrande. Sedda
framifrån skall de vara lodräta, sedda från sidan skall de vara
något snedställda.

Framtassar - Framtassarna skall vara korta och runda med välvda och tätt intill
varandra liggande tår (kattfötter). Trampdynorna skall vara hårda.
Klorna skall vara korta, svarta och starka.

Bakställ - Bakbenen skall sedda från sidan vara snedställda. Sedda bakifrån
skall de vara parallella och inte trångt ställda.

Lår - Låren skall vara måttligt långa. De skall vara breda med kraftig
muskulatur.

Knäled - Knäna skall varken vara inåt- eller utåtvridna.
Underben - Underbenen skall vara långa, kraftiga, seniga och övergå i kraftfulla
hasor.Has Hasorna skall vara utpräglat vinklade, kraftiga och stabila samt
varken vara inåt- eller utåtriktade. 

Mellanfot - Mellanfötterna skall vara lodrätt ställda.
Baktassar - Baktassarna skall vara något längre än framtassarna. De skall ha
välvda och tätt intill varandra liggande tår. Klorna skall vara korta
och svarta.

Rörelser - Dvärgpinschern är en travare. Ryggen skall förbli fast och relativt
stadig i rörelse. Rörelserna skall vara harmoniska, säkra, kraftfulla,
fria och marktäckande. Typiskt trav har god steglängd, är avspänt
och flytande med kraftigt påskjut och fria frambensrörelser.

Hud - Huden skall ligga stram på hela kroppen.
Päls
Pälsstruktur - Pälsen skall vara kort och tät. Den skall ligga slätt intill kroppen
och vara glänsande. Det får inte finnas några kala ställen.

Färg Enfärgat:
hjortröd, rödbrun till mörkrödbrun
Svart med tanteckning:
lacksvart päls med röda eller rostbruna tecken. Eftersträvansvärt
är så mörka, djupa och skarpt avgränsade tecken som möjligt.
Tecknen skall finnas över ögonen, på halsens undersida, mellanhänderna, tassarna, insidan av bakbenen och under svansen. Det skall finnas två likadana, klart avgränsade trekanter i bringan.

Storlek / vikt
Mankhöjd Hanhundar och tikar: 25-30 cm
Vikt Hanhundar och tikar: 4-6 kg
Fel - Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.- grov eller tunn, låg- eller högställd
- grov eller rund skalle
- pannrynkor
- kort, spetsigt eller smalt nosparti
- tångbett
- ljusa ögon; för små eller för stora ögon
- lågt ansatta eller mycket långa, olikt burna öron
- hakpåse
- för lång, uppdragen eller svag rygg
- karprygg
- sluttande kors
- långa tassar
- passgång
- trippande rörelser
- tunn päls
- stickelhår, ålstreck, mörk sadel och urblekt eller ljus päls
- mankhöjd som över- eller underskrider den i standarden
föreskrivna med upp till 1 cm

Allvarliga fel

 - bristande könsprägel
- lätt kroppsbyggnad
- äppelhuvud
- avsaknad av parallella linjer i huvudet
- utåtvridna armbågar
- underställt bakställ
- rakt eller hjulbent bakställ
- inåtvridna hasor
- mankhöjd som över- eller underskrider den i standarden
föreskrivna med mer än 1 cm men mindre än 2 cm

Diskvalificerande fel 

- missbildningar av varje slag
- otypisk
- bettfel som över-, under- eller korsbett
- enskilda grava fel som konstruktions-, päls- och färgfel
- mankhöjd som över- eller underskrider den i standarden
föreskrivna med mer än 2 cm
- skyggt, aggressivt, ilsket, överdrivet misstänksamt, nervöst
uppträdande

Nota Bene - Hund får EJ prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg
eller om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka
dess hälsa och sundhet.

 Testiklar - Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och
normalt belägna i pungen.