AVELSHANAR

Kennelns hanar finns till förfogande för andra uppfödare också. Önskar man låna någon av de hanarna  så kontakta oss med information om tiken och vilken hane man önskar använda, så får ni även närmare information om den aktuella hanen. Vi ser till vad det är för tik och inte vem som äger den. Kommer vi gemensamt sedan fram till att det kan bli en bra kombination som bidrar till rasens väl och ve så är det bara positivt att man kan hjälpas åt inom avelsarbetet. Vi kräver dock att tiken ska ha stabil och trevlig mentalitet och att hon ska vara ögonlyst och då ej ha någon anmärkning som hindrar för avel eller patella luxation, om den inte är förvärvad och endast på ett ben, och då max grad 1. Hon ska vara ett bra exempel för rasen men behöver inte vara den som vunnit mest. Valparna blir inte bättre för att föräldrarna har en massa titlar ;)

Pris: fast summa 6000 kr som erlägges vid parningstillfället.

 
* Fri omparning om tiken går tom, man får byta  hane vid en sådan situation om man önskar det och även byte av tik är OK !  

Detta är vad som gäller om man vill låna hane hos oss. 

Varmt Välkomna !!